Digitaaliset alustat ja nuorten poliittinen osallistuminen

Posted on

Tulevaisuuden ennakointi on mielenkiintoinen laji. Siinä nykytilan huolellinen analysointi, menneisyyden tuntemus ja liikevoimien kartoittaminen yhdistyvät kykyyn kuvitella näiden jatkoksi mahdollisia tulevaisuuksia ja tapahtumia. Ennakointi on myös vaikuttamista. Kun ennakoinnin tulos julkistetaan, siihen voidaan yhdessä reagoida. Joskus tulevaisuutta tutkivalla on tilaisuus ennakointinsa valossa suoraan ehdottaa, mitä kannattaisi tehdä. Näin tulevaisuus muuttuu. Toiveena on tietenkin, että muutos […]